News

Vi befinner oss nå i en situasjon hvor alle blir bedt om å gjøre en innsats, sammen. For krisen er et faktum, det som definerer oss nå er hvordan vi velger å reagere. Mer enn noen gang er det viktig...
Continue reading
For ett år siden ble Asmund Aasheim introdusert av en kollega for SmartBoat One.  Han viste meg appen, og SmartBoat One som han hadde installert i båten sin. Jeg ble umiddelbart interessert og visste at dette måtte jeg også ha...
Continue reading