Hva sier båtforhandlerne om SmartBoat One?

Hva sier båtforhandlerne om SmartBoat One?

Forhandlere over hele landet melder om kunder på venteliste for SmartBoat One.

Vi tok en prat med Per Alvern fra Bergen Marine for å finne ut hvordan båtforhandlerne ser på lanseringen av et nytt smartbåt-produkt. Han har selv en tidlig versjon av produktet montert i egen båt og har store tanker rundt hva som venter kundene.


“ – Jeg er overbevist om at veldig mange båter vil få montert smartbåt-teknologi de nærmeste årene. Det reduserer en rekke unødvendige bekymringer, gir økt sikkerhet og ikke minst sparer båteiere for mye tid på å dra frem og tilbake for å se til båten”.Som en av landets største båtforhandlere har han fulgt markedet nøye og er klar i sin oppfatning av konkurransesituasjonen:

Per Alvern – Bergen Marine


Per ser på smart-båt produkter som en naturlig utvikling av et marked som har vært i bevegelse lenge:

“ – Det er ikke overraskende at vi vil få kommunikasjon med båten på samme måte som med bil og hytte. Dette er noe som vil fremtvinge seg straks folk ser bruksnytten. Jeg tror også det er en stor fordel for våre kunder at alt styres via et verktøy de kjenner godt fra før og bruker i det daglige; sin egen mobiltelefon”.

" – Vi ser at noen sammenligner SmartBoat One med andre trådløse båtprodukter på markedet. Vi ønsker å presisere at de fleste trådløse produkter krever at du er i nærheten av båten. Ved å ha en fysisk smartboks ombord vil du ha tilgang til båten fra hvor som helst i verden. En fysisk smartboks åpner også muligheter for å koble på flere tilleggs-funksjoner etterhvert, så dette representerer noe nytt i så måte". 


De mest etterspurte funksjoner hos kundene

På spørsmål om hva han tror kundene i butikken vil sette mest pris på av funksjoner, trekker han frem batteristatus, vannstand og posisjon som de mest sentrale.

“ – Vi vet at båteiere hyppig må reise til og fra båten for å følge med at ting er i orden. Man bekymrer seg for at landstrøm kan være frakoblet, at ovner ikke er tilkoblet vinterstid og at det kan ha oppstatt lekkasjer. Spesielt på større båter er dette med landstrøm et problem der jordfeilbryter kan være ustabil ved dårlige el-anlegg fra land. Mange kunder er bekymret for at landstrøm har vært ute av drift en lengre periode. Det skal ikke gå mange ukene på vinterstid før batteriet da tar skade. Vi har kunder hos oss som må skifte batteripakke hvert år på grunn av ujevn strømforsyning. Ved å gå inn på appen og sjekke at båten har landstrøm og lader tilkoblet gjør at kundene våre slipper å ta den ekstra turen for å følge med dette…”

 

Per ser også tydelig hvordan deling av båtens posisjon kan gi økt sikkerhet for familie og kan bidra til økt tyverisikkerhet:
 

“ – Deling av posisjon med venner og familie gir en ekstra økt sikkerhet mot de nærmeste, men sporing og triplogg har også en mer praktisk komponent. Om man ønsker å leie ut båten kan man både sjekke hvor den befinner seg, og sjekke loggen for eventuelle støt eller andre mistenkeligheter. Tyveri av båten er også noe som helt klart kan skje og et slikt produkt vil virke preventivt her. Jeg regner med sporings-delen er noe forsikringsselskap også vil sette stor pris på…”

 

I forhold til pris og nytte mot kunder i butikken er han tydelig og klar:

“ – Jeg tror kunden raskt vil se nytten av å ha et slikt produkt installert og jeg mener dette er en svært rimelig investering som kan forebygge uheldige situasjoner ved eventuelle vannlekasjer og unngå ødelagte batterier. Da har jeg ikke regnet med eventuelle rabatter kunden får på sin båt-forsikring…"
Per Alvern – Bergen Marine

Ulikt behov for ulike båter

SmartBoat ONE er utviklet for å passe alle båter, men Per trekker frem en båttype som han mener vil ha ekstra behov for en slik teknologi:

 

“ – Jeg tenker SmartBoat ONE det passer for alle båter over en viss størrelse og verdi. Jeg vil likevel trekke frem viktigheten av å ha et slikt system i eldre båter. På eldre båter kan det oppstå metall-tretthet og korrosjon som gjør at slanger og bunngjennomføring kan ryke, dette er det svært få som er klar over. Båter ligger gjerne over lenger tid på sjøen og skjer det da en lekkasje grunnet mangelfullt vedlikehold så er man dessverre ikke dekket på forsikringen – dette er en stor risiko med egne penger og verdier. Om man får beskjed umiddelbart ved utslag på lekkasje som skjer gradvis over tid vil man kunne avverge dette på en enkel måte.“I forhold til eget bruk merket han raskt at det ble en vane å sjekke appen:“ – Ja, jeg har en tidlig versjon av produktet montert i egen båt og bruker systemet flittig. Jeg sjekket appen oftere i starten, nå et par ganger i uken. Jeg ble tryggere etterhvert når en ser mønster i målinger og verdier over tid. «


Tilbyr montering til alle kunder

Han tipser om at Bergen Marine sammen med forhandlere over hele landet vil tilby montering til alle kunder:

“ – Produktet er svært enkelt i bruk og fullt mulig å installere selv. Vi vet likevel av at mange foretrekker å kvalitetsikre montering hos forhandler slik at systemet virker optimalt.”Avslutningsvis trekker han frem hvor god respons produktet har fått i butikken og hvordan han tror kundene vil bli de største ambassadørene for et slikt produkt:“ – Det viktigste er at kunder får oppleve produktet på egen båt. Kundene kommer helt klart til å bli de beste ambassadørene for SmartBoat One og dette blir fort en snakkis når de får systemet installert og de ser hvor godt det virker.”  


“Det er første gang vi har opplevd å presentere et produkt for kundene der kunden umiddelbart sier at “dette skal vi ha”, det er ikke ofte. Vi opplever stor etterspørsel og svært positiv respons fra kunder. Overveldende mange som står på venteliste, så dette blir spennende!” Per Alvern – Bergen Marine