Installation

Før du starter

Før du monterer vannivåmodulen og monterings- braketten, sørg for at du har funnet en passende plassering i båten. Smart- Boat One monteres vanligvis i båtens bakre eller midtre del. For best GPS-signal og 4G radiokommunikasjon, bør enheten monteres så høyt som mulig og på et område med så få metallbelegg som mulig. For stål- og aluminiums båter skal hovedenheten monteres på en ytre overflate. Vannivåmodulen skal monteres på en vertikal overflate i nærheten av lensepumpen.

Skilleveggen (bulkhead) vil normalt være en god monteringsflate. For motorbåter vil skilleveggen foran motoren og batteriene være en passende plassering. For seilbåter vil en god plassering være i midten av båten, i nærheten av kjøl og batterier. Monter enheten så høyt som mulig. Dersom avstanden mellom hovedenheten og vannivåmodulen er mer enn 1,5 meter eller avstanden til batteriene er mer enn 2.0 meter, anbefales en skjøteledning/forlengelses- kabel. Forlengelseskabler er tilgjengelig hos din lokale forhandler eller på sensarmarine.com.Når du har funnet en passende plassering i din båt, kan du starte installasjonen.

Montering med skruer:
Når du bruker skruer for å koble til vannivåmodulen, pass på at du ikke borer/ skrur hele veien gjennom skroget. Skruer i glassfiber krever forhåndsborrede hull. De medfølgende skruene er Phillips Pan Head No.6 (rustfritt stål) 3.5mm x 13mm. Den anbefalte størrelsen til det forhåndsborrede hullet er 2.946mm.

Montering med teip:
Teipen som følger med i pakken har god hefteevne. Det vil derfor være vanskelig å flytte teipen om du allerede har festet den til en overflate. Rengjør overflatene med de medfølgende rengjørings- serviettene eller bruk annen alkoholbasert rengjøring. Teipen tåler temperaturer ned til 5°C ved montering (Teipen vil oppnå full heftevne etter 24 timer). Ved bruk av teip, press og hold i 30 sek.

1. Vannivåmodul

Plassering:
Plassér vannivåmodulen i nærheten av lensepumpen, så nært bunnen som mulig. For mest korrekt vannivåavlesning, bør den nederste delen av vannivåmodulen stå parallelt med den nederste delen av lensepumpen. Finn en overflate som er så flat/slett som mulig for å montere vannivåmodulen. Vannivåmodulen monteres vertikalt, ledningen skal være på toppen.

Montering:
Vannivåmodulen kan monteres med teip eller skruer. Ikke fest noe rundt selve vannivåmodulen.

2. Koble til batterier

Systemet støtter både 12V og 24V

Følg den trinnvise veiledningen avhengig om din båt har 1 batteri eller 2 batterier:

 

Installasjon for 1 batteri:

1. Koble begge de røde ledningene med navnet Consumption/house battery og Starter battery til den positive (+) polen på batteriet. (Alternativt: Isolere den røde ledningen som heter Starter battery).
2. Koble den svarte ledningen ved navn Ground til den negative (-) polen på batteriet.

Installasjon for 2 batterier:

1. Koble den røde ledningen merket med navnet Consumption/house battery til den positive (+) polen på forbruksbatteriet.
2. Koble den lilla ledningen som er merket med Starter battery til den positive (+) polen på startbatteriet.
3. Koble den svarte ledningen ved navn Ground til den negative (-) polen til et av batteriene.

3. Lensepumpe: Kobling av Quick Connect / Hurtigkobling

For lensepumpe med innebygd nivåbryter og lensepumpe med ekstern nivåbryter:
Lensepumpe med innebygd nivåbryter
Denne type pumpe har som regel tre kabler. Disse er ofte merket: Svart (-), Brun og Hvit -alternativt bare Hvit (Manuell), Brun (+).

Lensepumpe hvor en ekstern nivåbryter er nødvendig:
Denne pumpen har som regel to kabler. Disse er ofte merket: Svart (-), Brun (+) eller Rød (+).

Hvordan feste hurtigkobling:
Plasser ledningen til lensepumpen inni hurtigkoblingen. Med en knipetang klemmer du hurtigkoblingen godt på ledningen, slik at det opprettes en forbindelse mellom ledningen og hurtig- koblingen. Det blir nå en elektrisk kontakt mellom ledningen og hurtigkoblingen.

Plassering:

Lensepumpe med innebygd nivåbryter:
Hurtigkoblingen kobles på den Brune og Hvite (Manuell) -eventuelt bare Hvite kabelen (Manuell).
Dette er som regel den samme ledningen som går til instrument- bordet for manuell betjening av lensepumpen og indikator- lampen.
Deretter festes den brune ledningen ved navn Bilge Pump til hurtigkoblingen.
Illustrasjon viser forslag til plassering.
Om ledningen er for kort kan forlengelseskabel brukes.

Lensepumpe med ekstern nivåbryter:
Hurtigkoblingen kobles på den Brune (+) eller Røde (+) kabelen mellom lensepumpen og nivåbryter.
Deretter festes den brune ledningen ved navn Bilge Pump til hurtigkoblingen
Illustrasjon viser forslag til plassering

4. Montering av hovedenhet

Montering av brakett:
Ikke fest hovedenheten til braketten før montering.
Sørg for at du har minst 8 cm ledig plass under braketten, slik at det er plass til å sammenkoble kablene på undersiden av hovedenheten.

Braketten skal monteres på en solid overflate i bakre eller midtre del av båten. Monter den så høyt som mulig, og på et område med så lite metallbelegg som mulig (for å oppnå best mulig GPS- og 4G signaler). For stål- og aluminiumsbåter monteres enheten på en ytre overflate.

Skru eller tape braketten på plass.

Tilkobling av kabler til hovedenhet:
Sammenkoble vannivåmodulen til 5-pinnet kontakt. Sammenkoble I/O-kabelen til 4-pinnet kontakt.

Når du har sammenkoblet ledningene til hovedenheten vil lysdiodene på SmartBoat One lyse opp i noen sekunder. Hvis dette ikke er tilfelle, kontroller batteriforbindelsen.

Montering av SmartBoat One på monteringsbraketten:
Monter enheten med bunnen først (blå del nederst), og før den deretter inn i skinnene. Hovedenheten er riktig montert dersom man hører et tydelig “klikk” i det den festes i monteringsbraketten.

5. Laste ned app

Last ned og installer appen fra Google Play Butikk eller Apple Store, søk etter Sensar Marine.

Følg instruksjonene i appen for brukerregistrering. Registrer din e-postadresse for å opprette en bruker. Videre må du sammen- koble enheten ved hjelp av en unik paringskode. Paringskoden kan man lese av på kortet i esken eller på selve enheten.